hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-MT-OSZP-2015/5680-Mu

Predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-MT-OSZP-2014/4988-Mu zo dňa 29. 05. 2014, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie a košarovanie hosp. zvierat ..., na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra k. ú. Šútovo a ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra k. ú. Nolčovo a Podhradie [§ 13 ods. 2 písm e) zákona o ochrane prírody a krajiny].

Žiadateľ: Farmavet, s. r. o., Sklabinská 20, Martin.

Lehota na prihlásenie sa do konania končí 20. 04. 2015.