hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-MT-OSZP-2015/11374-Mu

Konanie vo veci vydania súhlasu na zásah do biotopu európskeho významu na pozemku parc. č. KN C 285/2 k. ú. Kláštor pod Znievom.

Žiadateľ: Ing. Matej Packo, Bratislava.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 18. 09. 2015.

Prihlasovacia elektronická adresa:  alebo písomne: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin.