domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-MT-OSZP-2014/10816-Mu

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku mimo zastavaného územia obce na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra, k. ú. Turany.

    Žiadateľ: Ing. Lukáš Fúčela

    Možnosť doručenia písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konani trvá do 02. 10. 2014.