hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-MT-OSZP-2014/00694-Mu

      Predĺženie platnosti rozhodnutia č. ŽP-2013/1092-OPaK-Mu zo dňa 13. 06. 2013 vo veci pasenia, napájania, preháňania a nocovania hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách ... [§ 13 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny] na území  Národného parku Malá Fatra  a jeho ochranného pásma v k. ú. Turany v počte 120 ks jalovíc o hmotnosti od 300 do 450 kg  a 500 ks oviec.

Lehota na prihlásenie sa do konania končí 10. 04. 2014.

Žiadateľ: AFG s. r. o., Dĺžiny 122/40, Turčianske Teplice, závod Turany.