hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-MT-OSZP-2014/00583-Mu

         Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku v ochrannom pásme NP Malá Fatra, mimo zastavaného územia obce v k. ú. Turčianske Kľačany [§ 13 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny].

     Lehota na prihlásenie sa do konania končí 20. 03. 2014.

         

     Žiadateľ: Igor Papaj.