hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2019/03560-Pa

Žiadosť Obce Pribylina, Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina, IČO 00 315 711 o vydanie súhlasu v zmysle § § 14 ods. 2 písm. b) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na umiestnenie informačného zariadenia (panoramatická tabuľa) na vrch Bystrá, na parcele č. KN-C 10874 k.ú. Pribylina, vo vlastnom území Tatranského národného parku, kde platí 3. stupeň územnej ochrany.