domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-LM-OSZP-2018/9095-Pa

Žiadosť Vladimíra Slimáka, Vlašky 23, 032 13 Vlašky, IČO 50984471 o vydanie súhlasu na státie plávajúceho zariadenia (požičovňa plavidiel) podľa § 68 psím. w.) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na vodnej ploche VN Liptovská Mara, na parcele č. KN-C 37/2 v k.ú. Liptovská Mara, extravilán obce Liptovská Sielnica.