domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-LM-OSZP-2018/7321-CEN

Súhlas na oplotenie pozemku ( parcely číslo: 1477/2, 1475, 1476/1 a 1476/2, k.ú. Svätý Kríž)  v extraviláne obce Svätý Kríž  pre Ing. Gabtrielu Tkáčovú z dôvodu zabránenie prejazdu motorovými vozidflami po uvedených pozemkoch a súhlas na výsadbu drevín  (smrek, borovica, breza ) na dotknutých parcelách.