domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-LM-OSZP-2018/1189-CEN

Súhlas pre FBS-SK s.r.o. Liptovský Ján 545,032 02 v zastúpení : HLINA s.r.o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš, na zásah do biotopu európskeho významu Ls 9.1 (9410) Smrekové lesy čučoriedkové, ktorým sa môže poškodiť alebo zničiť biotop európskeho významuv k.ú. D. Dolina, na území Národného parku Nízke Tatry, z dôvodu výstavby „Objekt služieb na svahu SO.Y5-1“ v k.ú. Demänovská Dolina na parcele KN-C 2945/114