hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2018/04886-Ku

Začatie  konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci podnetu ŠOP SR S-TANAP, Kpt. Nálepku 2, 059 21 Svit na zabezpečenie ochrany biotopu chráneného druhu živočícha hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v lesných porastoch č. JPRL 84a1, 82a0, 77a0, 77c0, 78b0, 79d1, 79e0, 89a1, 78a0 v LC Liptovský Mikuláš 2, ktorých obhospodarovateľom je Združenie vlastníkov lesov a urbariátu, pozemkové spoločenstvo Žiar, Žiar 110, 032 05 Smrečany, IČO 30230667.