domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-LM-OSZP-2017/387-CEN

Územné a časové obmedzenie lesohospodárskych činností pre Lesný komposesorát Partizánska Ľupča s.r.o. v k.ú Partizánska Ľupča z dvôvodu ochrany biotopu hlucháňa hôrenho (Tetrao urogallus)