hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2017/2535-Ku

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín a 200 m2 krovín na parcele č.KN-E 10809/502, druh pozemku trvalé trávne porasty (KN-C 11273) v k.ú. Pribylina vo vlastnom území Tatranského národného parku, kde platí tretí stupeň územnej ochrany podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. Žiadateľ Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná.