hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2017/11760-CEN

Súhlas na výrub stromu, druh smrek obyčajný na parcele č. KN-C 2944/2 vedeje v KN ako zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Demänovská Dolina, obec Demänosvká Dolina na území NAPANT,  pre žiadateľa APAL s.r.o., D.Dolina 34