hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2016/10719-Ku

Žiadosť o vydanie súhlasu na aplikáciu chemických látok (repelentov) Cervacoll extra a Morsuvin, podľa § 13, ods. 2, písm h) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody, na území ochranného pásma Tatranského národného parku,  JPRL 456A, 456C, 457, 459B, 451B, 449, 447, 445B, 445C, 465A, 466A, 467, 469A, 469B, 470, 679, 677, 678, 676, 674A, 17A, 17B, 20A, 20B, žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici