hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-LM-OSZP-2016/10036-Ku

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín na parcele č.KN-C 10587/13 v k.ú. Pribylina, žiadateľ Jaroslav Brezina.