hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP/2014/8028-CEN

Súhlas pre LK-SERVIS, spol. s.r.o., 032 15 Partizánska Ľupča 317, IČO: 316 24103,podľa § 13 ods.2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrany prírody a krajiny v zn.n.p na aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnostina súvislej ploche väčšej ako 2ha na území ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry na poľhohospodárskej pôde , parc.č. 2646, 2612, 2724/2, 2611, 2563/2 v k.ú. Partizánska Ľupča