domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-LM-OSZP/2014/1064-CEN

Vydanie súhlasu pre Mgr. Alexandru Devečkovú, Lipová 525/6, Lipt. Mikuláš v zmysle §14 ods.2 písm. a) v znení §13 ods.2 písm. l) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, predajného stánku, na parcele č. KN-C 2957/60, LV 50, v k.ú. D.Dolina, na pozemku Relax Hotela FIM, na území Národného parku Nízke Tatry, kde platí 3.stupeň územnej ochrany