hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP/2013/297-CEN

 

Žiadosť spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:31 560 636,  o vydanie súhlasu v zmysle §14 ods.2 písm. b) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. na umiestnenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia, ako aj akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule - informačnej tabule (rozmery 4,4 x 1,7 m) na zabezpečenie informovanosti návštevníkov na parcele č. KN-C 2933/19 v k.ú. D.Dolina, lokalita Lúčky na území Národného parku Nízke Tatry, kde platí 3.stupeň územnej ochrany.