hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

A/2013/01907 CEN

Súhlas pre Tatry mountain resorts a.s. v zmysle §14 ods.2 písm. b) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. na umiestnenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia, ako aj akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule:
- Informačnej tabule na zabezpečenie informovanosti návštevníkov(mapy, stav zjazdových tratí, turistických chodníkov, počasie, služby v lokalite, dôležité čísla a kontakty, upozornenia a pod.) – rozmerov 6x3m z jaklových profilov kotevná do zeme vo vzdialenosti cca 20 m od obvodnu vrcholovej stanice funitelu východným smerom a bude tvoriť celok s navrhovanou oceľovou plošinou (9x12m) na ktorej bude umiestnená aj schránka s odpočítavaním času v tvare tubusu - “Time capsule“ (parc č. KN-C 2439, lokalita Chopok na území Národného parku Nízke Tatry vyhláseného Nariadením vlády SSR č.119/78 Zb, kde platí 3. stupeň územnej ochrany.