hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

A/2013/01633 CEN

Žiadosť Miloša Barteka, bytom Okoličné 385, 031 01 Liptovský Mikuláš, doručená dňa 22.07.2013 o vydanie súhlasu na výrub drevín na parcele č. KN-C 2955/30 (ttp) v k.ú. Demänovská Dolina na území Národného parku Nízke Tatry, z dôvodu začatia výstavby „Polyfunkčný objekt služieb“ /stavebné povolenie č.j. SÚ-560/2013-SP/