hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

A/2013/00562-VIT

žiadosť Roľníckeho družstva Dovalovo, Dovalovo 515, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 00633437, o vydanie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat ako aj na umiestnenie košiarov a zariadení pre pastvu hospodárskych zvierat na trvalých trávnych porastoch v užívaní žiadateľa v ochrannom pásme Tatranského národného parku v k.ú. Dovalovo a na pozemnú aplikáciu priemyselných hnojív a chemických látok na ochranu rastlín pri poľnohospodárskom obhospodarovaní ornej pôdy a trvalých trávnych porastov v užívaní žiadateľa v ochrannom pásme Tatranského národného parku v k.ú. Dovalovo