hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

A/2013/00326-CEN

Žiadateľ: URBÁRSKEHO POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA, HYBE, Hybe 519, 032 31, IČO: 17059518

vydanie súhlasu podľa § 13 ods.2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrany prírody a krajiny v zn.n.p na aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnostina súvislej ploche väčšej ako 2ha a podľa §14 ods.2 písm. c) na aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na území ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry a na území samotného Národného parku Nízke Tatry v lesných porastoch:
- LO Svidovo – k.ú. Liptovská Porúbka
- LO Rígeľ – k.ú. Hybe
- LO Sihly – k.ú. Hybe
- LO Liptovský Ján – k.ú. Liptovský Ján