hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2012/2303/Cen

Vydanie súhlasu na výrub drevín podľa §47 ods.3 a §48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrany prírody a krajiny v zn.n.p, k.ú. D. Dolina. Žiadateľ: obec D. Dolina