hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-CA-OSZP-2015/007103

žiadosť o súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. h) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení na leteckú aplikáciu dolomitického vápenca v k.ú. Klokočov - Spoločenstvo bývalých urbarialistov-pozemkové spoločenstvo Turzovka