domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-CA-OSZP-2015/007103

žiadosť o súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. h) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení na leteckú aplikáciu dolomitického vápenca v k.ú. Klokočov - Spoločenstvo bývalých urbarialistov-pozemkové spoločenstvo Turzovka