hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že návrh zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom Operačný program Kvalita životného prostredia (verzia 15) a správa o hodnotení zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)“ sú v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v plnom znení prístupné tu:

Stanoviská k vyššie uvedenému návrhu zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správe o hodnotení zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 21. 7. 2023 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

e-mail:

Konzultácie podľa § 63 v spojení s § 65g zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii environmentálnych programov a projektov, Karloveská 2, 841 04 Bratislava, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Verejné prerokovanie návrhu zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)“sa uskutoční dňa 18. júla 2023 o 15,00 hod.v priestoroch Vodohospodárskej výstavby, š. p., Karloveská 2, Bratislava.

 

logo OPKZP, EU, MŽP