hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko je súčasťou debát k zelenému reštartu Európy v rámci začínajúceho francúzskeho predsedníctva

ilustračný obrázok

Minister životného prostredia Ján Budaj potvrdil európskym politickým špičkám odhodlanie Slovenska zmierňovať dopady klimatickej krízy a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Stalo sa tak počas spoločného pracovného obeda ministrov životného prostredia a energetiky EÚ, ktorého sa zúčastnil aj eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičiusa tiež podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans. Podujatie pripravilo na neformálnom stretnutí ministrov životného prostredia Francúzsko, ktoré v januári prevzalo od Slovinska predsedníctvo v Rade Európskej únie.

Minister Ján Budaj informoval výkonného podpredsedu Európskej komisie (EK) pre Európsku zelenú dohodu FransaTimmermansa o zriadení slovenskej Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu a ambíciách Slovenska dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Nevyhnutná v tomto smere je dekarbonizácia energetiky a priemyslu, ktorému pomôže aj Modernizačný fond. Firmám umožní už onedlho čerpať stovky miliónov eur na modernizáciu a ekologizáciu. V rámci Modernizačného fondu najvýznamnejšou oblasťou pre Slovensko je energetika, hute a teplárenstvo. Podľa  ministra Budaja práve teplárenstvo má výrazný potenciál znížiť emisie skleníkových plynov. „Z pohľadu Slovenska je kľúčová výroba tepla z obnoviteľných zdrojov energie a neodkladné vylúčenie využívania fosílnych palív zo systémov diaľkového vykurovania,“ zdôraznil minister Budaj

Za prítomnosti Virginijusa Sinkevičiusa, eurokomisára pre životné prostredie, oceány a rybolov minister Budaj predstavil najnovšie opatrenia v oblasti ochrany lesa, ktoré  umožnia zlepšiť kvalitu ovzdušia. Informoval o legislatívnych zmenách, ktoré Slovensko pomôžu spraviť zdravšou a zelenšou krajinou. Slovensko má dlhodobo problém predovšetkým v oblasti prekračovania limitných hodnôt prachových častíc PM10 v ovzduší, kvôli čomu EK rozhodla o podaní žaloby na Súdny dvor EÚ.

MŽP pripravilo nový zákon o ochrane ovzdušia, ktorý posunie Slovensko o dekády dopredu. Ide doslova o revolučný zákon, a to hneď z viacerých dôvodov. Nová legislatíva prinesie väčšie právomoci obciam pri kontrole malých zdrojov znečisťovania, zavedenie možnosti využitia kompenzačných opatrení, zavedenie priestupkov za spaľovanie odpadov v domácich kotloch či krboch. 

MŽP tiež pracuje na historicky prvom zákone o klíme, ktorý Slovensku pomôže výrazne znížiť emisie, spôsobujúce globálne otepľovanie. Vyznačí aj cesty, ako to dosiahnuť do roku 2050. Klimatický zákon má doviesť Slovensko do éry uhlíkovej neutrality a previesť ho obdobím súčasnej zmeny klímy. MŽP chce v klimatickom zákone vytvoriť čosi ako cestovnú mapu, vďaka ktorej sa Slovensko zmení zo zaostávajúceho, postindustriálneho kúta Európy na prosperujúci štát so  zdravým životným prostredím.