hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Reakcia MŽP na predstavenie aplikácie „OTVORENÉ DREVO“ rezortom pôdohospodárstva

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pod vedením Jána Budaja dlhodobo upozorňuje na systémové riešenie kontroly ťažby dreva zo slovenských lesov a obchodovania s ním. Rezort životného prostredia už dávnejšie presadzoval, aby sa na kontrolu ťažby dreva použila účinná aplikácia, ktorú vytvorili a úspešne doteraz využívajú Vojenské lesy, patriace pod Ministerstvo obrany SR. MŽP v tejto súvislosti oceňuje aj úsilie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, štátneho podniku Lesy SR a Národného lesníckeho centra presadiť férové a transparentné nakladanie s drevom.

Z pohľadu MŽP je kľúčové, aby hospodárenie v slovenských lesoch nebolo viac tabu a aby verejnosť mala možnosť kontrolovať lesné hospodárenie.

Pre MŽP je dôležité, aby aplikácia poskytovala údaje o vyvezenom dreve zo všetkých odvozných miest a expedičných skladoch. MŽP preto podporuje projekt rezortu pôdohospodárstva, ktorý umožní prístup verejnosti k lesnícko-geografickému informačnému systému a zároveň aj k mobilnej aplikácii na kontrolu ťažby a transportu dreva.

Podľa slov štátneho tajomníka MŽP Michala Kiču ide o dobrú vec, ktorá umožní verejnosti urobiť si prehľad o nakladaní s drevom aj z národných parkov. „V podstate okamžite môžeme kontrolovať plnenie uznesenia vlády SR vo vzťahu k národným parkom Slovenska. Zároveň si tým plní aj programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa zaviazal vládny kabinet navrhnúť verejnú mobilnú aplikáciu na kontrolu ťažby a transportu dreva,“ zdôraznil štátny tajomník Kiča.

Pre MŽP je dôležité, aby aplikácia poskytovala údaje o vyvezenom dreve zo všetkých odvozných miest a expedičných skladoch. Je nesmierne dôležité, aby si verejnosť mohla urobiť prehľad o nakladaní s drevom.

Vojenské lesy využívajú moderný systém evidencie nakladania s drevom. V rámci systému sa označuje každý kus drevnej hmoty. Vďaka tomu sa evidenciu dreva môže elektronicky centralizovať. MŽP počas minulého roka rokovalo s rezortom obrany o využívaní systému aj mimo vojenských lesov a o vyvinutí aplikácie, ktorá umožní okamžitú kontrolu dreva v národných parkoch zo strany polície. MŽP chce využiť poznatky rezortu obrany a aj ministerstva pôdohospodárstva pri novom systéme evidencie dreva v národných parkoch.

MŽP realizuje reformu národných parkov, ktorej súčasťou bude prevod štátnych pozemkov so 4. a 5. stupňom ochrany pod správu 9-tich národných parkov. Delimitačný proces sa uskutoční do konca marca tohto roku. Dovtedy sú správy NP v tzv. prechodnom období. MŽP si sľubuje od zmien výrazne zníženie ťažby predovšetkým v národných parkoch.