hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Novela zákona o držbe vzácnych zvierat vyšla v zbierke zákonov, do platnosti vstúpi 1. februára

ilustračný obrázok

Dnes vyšla v Zbierke zákonov SR novela zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (tzv. zákon CITES), ktorú schválil parlament 9. decembra 2021. Platnosť nadobudne 1. februára tohto roku. Odvtedy bude zakázané nadobudnúť do súkromného chovu nové jedince mačkovitých šeliem, primátov a medveďov.

Novela zákona CITES rieši mačkovité šelmy – tigre, leopardy, levy, rysy, pumy, ale aj medvede a primáty, ako napríklad tamaríny, kosmáče, levíky či lemury. Konkrétne ide o živočíchy rodu Panthera, Neofelis, Lynx, Acinonyx a Puma a ich krížencov, zvieratá z čeľade medveďovité (Ursidae) a exempláre z radu primáty (Primates). 

Zmena nevyžaduje od chovateľov, aby sa zbavovali živočíchov, nadobudnutých pred účinnosťou tohto zákona, držitelia si ich budú môcť ponechať na dožitie. Existujúce zariadenia teda nebudú povinné zrušiť svoje chovy, zákon im totiž umožňuje ponechať si svojich zverencov a ich mláďatá na dožitie. Navyše, ani mláďatá narodené vo vlastnom chove držiteľa v období od 1. februára 2022 do 31. októbra 2022 nebudú považované za držané v rozpore s týmto zákonom. Novela ale znemožní vznik nových súkromných chovov.

Zavedením zákazu držby sa teda nepriamo zakazuje rozmnožovanie (resp. nadobúdanie exemplárov vlastným odchovom) a nadobúdanie exemplárov od iných držiteľov v SR či v zahraničí.

Zákaz sa nevzťahuje na spomínané druhy živočíchov chovaných v zariadeniach, ktorých cieľom je ochrana, zachovanie a záchrana populácie daných druhov vo voľnej prírode (napr. licencované zoologické záhrady, chovné a rehabilitačné stanice pôvodných druhov živočíchov, či záchytné strediská, alebo zariadenia prevádzkované osobou zapojenou do programu starostlivosti pre predmetné druhy). To znamená, že takéto zariadenia aj naďalej budú môcť mať v držbe exempláre vyššie uvedených druhov živočíchov a nadobúdať nové za účelom ich ochrany a zachovania. 

Zavádza sa aj povinnosť vyhotovenia fotodokumentácie držaného neživého exemplára vybraných druhov mačkovitých šeliem vo forme spracovanej kože s jedinečným vzorom, alebo dermoplastického preparátu s kožou s jedinečným vzorom.