hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Ján Budaj na neformálnom zasadnutí Rady ministrov životného prostredia EÚ: ide doslova o naše prežitie

ilustračný obrázok

Európsky plán pre zelenú transformáciu – konkrétne boj proti odlesňovaniu, ochrana pred pesticídmi a chemikáliami,atiež projekt Fit for fifty five - to boli najdôležitejšie témy neformálnej Rady ministrov životného prostredia EÚ, ktorá sa uskutočnila vo francúzskom Amiens. Slovenskú delegáciu na stretnutí viedol minister životného prostredia Ján Budaj.

Podľa slov ministra životného prostredia Jána Budaja, Európa si uvedomuje a reaguje na hrozbu chemizácie, poškodzovania pôdy pesticídmi aj globálnu hrozbu odlesňovnaia, ktorá zohráva dôležitú úlohu, obzvlášť v čase klimatickej krízy – aj v podmienkach Slovenska. “Lesy sú najúčinnejším spôsobom zadržiavania zrážkovej vody a súčasne sú (popri oceánoch) najväčším úložišťom uhlíka.Vďaka svojim lesom sa môže každý štát chrániť pred suchom, aj pred klimatickou krízou. Iba tak dáme šancu prežiť normálny život nie iba sebe, ale aj našim potomkom“ zdôraznil minister Budaj.

Zmierniť dopady klimatickej krízy pomôžu Slovensku aj reformy v národných parkoch, podľa novely schválenej poslancami Národnej rady SR v decembri minulého roka. „Z predaja našich lesov v chránených územiach bohatla iba malá skupina, ale premena národných parkov na organizácie schopné účinneja trvalej ochrany lesov prinesie prospech celej spoločnosti,“ podčiarkol minister Budaj.

Šéf slovenského envirorezortu hovoril na stretnutí európskych ministrov aj o zmierňovaní dôsledkov klimatickej zmeny. Na MŽP sa finišuje s prípravou programu na obnovu rodinných domov, s cieľom znížiť energetickú náročnosť bývania na Slovensku. Minister v tejto súvislosti poukázal na nedávne výsledky Eurostatu, podľa ktorých vydávajú občania SR v rámci EÚ najviac peňazí na náklady za bývanie (a tiež stravu). Preto tu mala začať masívna podpora štátu, nasmerovaná do obnovy rodinných domov, už dávno. Projekt z financií Plánu obnovy a odolnosti SR by mal podľa ministra Budaja, pokračovať aj po vyčerpaní európskej podpory. Žiadateľov bude iste viac, než pokrýva plán obnovy, takže v tom treba pokračovať. Rovnako už nemožno odkladať energetickú obnovu verejných bodov, ako sú školy, úrady, nemocnice... Toto zaostávanie za Európu stojí každú slovenskú rodinu až trojnásobok toho, čo za bývanie platia napr. v Portugalsku,“ dodal minister Budaj.

Ministri životného prostredia rokovali v Amiens aj o pripravovanej spoločnej poľnohospodárskej politike, najmä z hľadiska užívania pesticídov a iných chemických prostriedkov. Rokovania potvrdili, že ministri životného prostredia podporujú ochranu zdravia ľudí a prírodného prostredia pred nadmertnou chemizáciou pôdy, ktorá ničí ekologickú stabilitu krajiny.Každý rozumný človek si praje ukončenie éry chemického pôdohospodártstva. Ak sa zvýši podiel organickýchforiem pestovania plodín, ubudne konečne chorých na alergie, ale aj na rakovinu” - uzavrel minister Budaj.