Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - CITES - obchodovanie s ohrozenými druhmi


Začiatok stránky:

Obchodovanie s ohrozenými druhmi organizmov - CITES

UPOZORNENIE PRE DRŽITEĽOV

- Zmenu údajov v druhovej karte exemplára živočícha je možné na MŽP SR oznamovať písomne alebo elektronicky na adresu druhovakarta@enviro.gov.sk.

- Ak oznamujete vyznačenú zmenu v druhovej karte spolu so žiadosťou o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností, je potrebné, aby ste v nej túto skutočnosť výslovne uviedli.
- Záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov mačkovitých šeliem (Neofelis nebulosa, Panthera leo, Panthera pardus, Panthera tigris, Uncia uncia) je možné na MŽP SR zasielať písomne alebo elektronicky na adresu citesma@enviro.gov.sk.
- Tlačivá: „Druhová karta exemplára živočícha“, „Evidenčný zoznam exemplárov rastlín“ a „Záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa § 12b zákona“ je možné zakúpiť aj v spoločnosti ŠEVT, a.s.
Žiadosti a ich náležitosti

Informácie k novele zákona a vyhlášky CITES od 1.1.2019

Evidencia

Rôzne informácie

Právne predpisy

Právne predpisy ES a EÚ

Zoznam certifikátov prehlásených MŽP SR za neplatné

Výročné správy

Zoznam vedeckých inštitúcií registrovaných na MŽP SR podla čl. 7 ods. 4 nariadenia Rady (ES) c. 338/97

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.