Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

03.02.2020

Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Oznámenie