Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Snina

OU-SV-OSZP-2020/000303

27.02.2020 Oznámenie o výrube drevín popri komunikácii.