Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Senec

OU-SC-OSZP-2020/6504/VIM

28.02.2020 výrub 2 ks drevín Senec