Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Poprad

OU-PP-OSZP-2019/022753

19.12.2019 Ladislav Hadnagy - výrub drevín