hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Plán obnovy a odolnosti (komponent 4)

Európska komisia dňa 10. októbra 2022 potvrdila schému štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti (komponent 4)

Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu (predpokladaná celková výška je 357 343 413 EUR na obdobie rokov 2022 – 2026), ktorá je zacielená na zníženie emisií skleníkových plynov prostredníctvom podpory projektov na dekarbonizáciu priemyslu, ktoré povedú k úsporám primárnej energie a zavedú používanie inovatívnych environmentálnych technológií do priemyselnej výroby, čím sa priamo podporuje dosiahnutie národných, európskych ako aj globálnych klimatických cieľov podľa Parížskej dohody.

Rozsah zníženia emisií v porovnaní s referenčným obdobím by mal dosiahnuť na ročnej báze najmenej 1 233 000 ton CO2eqv. Predmetom podpory budú projekty v priemyselných odvetviach zamerané na zníženie emisií skleníkových plynov nad rámec platných noriem Únie týkajúcich sa ochrany životného prostredia alebo zvýšenia ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Únie.

Pomoc v rámci schémy štátnej pomoci bude poskytnutá na dekarbonizáciu výrobných procesov a zlepšenie energetickej činnosti  priemyselných podnikov, ktoré sú súčasťou európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami.

Znenie schémy: https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=3550367&csrt=2384708614519771708

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 25. novembra 2022 vyhlásilo výzvu, zameranú na dekarbonizáciu priemyslu s celkovou alokáciou viac ako 357 mil. eur. Samotná výzva, ktorá potrvá do 20. januára 2023, je zverejnená na webe https://www.minzp.sk/poo/vyzvy-priame-vyzvania.html