hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ropa a zemný plyn

Oblasti určené na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu pre ropu a horľavý zemný plyn

Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov Ministerstvo určuje oblasti, v ktorých možno vykonávať ložiskový geologický prieskum na ropu a horľavý zemný plyn a na zriaďovanie prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia. Určené oblasti zverejňuje ministerstvo na svojej internetovej stránke.

určené oblasti na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu (jpeg, 2,4 MB)

Oblasti, v ktorých sa nemôže vykonávať ložiskový geologický prieskum na ropu a horľavý zemný plyn sú zverejnené aj na mapovom portály Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava v kategórii Prieskumné územia: http://apl.geology.sk/geofond/pu/