hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Environmentálne záťaže

Problematika environmentálnych záťaží je riešená prioritne pre zlepšenie stavu poškodených a ohrozených zložiek životného prostredia v dôsledku dlhodobej ľudskej činnosti a zároveň pre utvorenie podmienok pre postupnú elimináciu zdrojov kontaminácie podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia a sanáciu kontaminovaných zložiek životného prostredia. Hlavným cieľom pritom je dosiahnuť vysokú úroveň kvality ľudského zdravia a jednotlivých zložiek životného prostredia a s tým súvisiacu vyššiu úroveň kvality života.

Na dosiahnutie uvedených cieľov budú slúžiť nasledovné nástroje:

Uvedené nástroje sa budú opierať o dva základné princípy politiky environmentálnych záťaží, a to o princíp “znečisťovateľ platí” a princíp trvalo udržateľného rozvoja.

Podrobnejšie informácie o problematike environmentálnych záťaží nájdete na stránke enviroportálu, kde sa nachádza aj Informačný systém environmentálnych záťaží (IS EZ).
Inštruktážny manuál pre použitie Informačného systému environmentálnych záťaží - verzia platná od 1. augusta 2012 (pdf, 6,43 MB)