hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Koncepcia geologického výskumu a geologického prieskumu územia SR

Dňa 29. novembra 2017 bol na 79. rokovaní vlády uznesením č. 549/2017 schválený materiál Koncepcia geologického výskumu a geologického prieskumu územia Slovenskej republiky.

Materiál stanovuje priority a vytvára predpoklady na koordináciu geologického výskumu a geologického prieskumu financovaného zo štátneho rozpočtu, z verejných prostriedkov alebo zo súkromných zdrojov pre napĺňanie potrieb spoločnosti, štátnej správy, súkromného sektoru, organizácie vykonávajúcej geologickú službu Slovenskej republiky, ostatných príspevkových organizácií rezortu životného prostredia, vodohospodárskych organizácií a pre potreby iných rezortov (najmä rezortu hospodárstva, dopravy, školstva, zdravotníctva a obrany).

Materiál v plnej miere zahŕňa aktuálne nároky kladené v súčasnosti na geológiu, a to nielen v jej tradičných smeroch, ale aj v nových smeroch, v ktorých majú geologické disciplíny metodologické nástroje na riešenie mnohých otázok súvisiacich s hospodárskou sférou i životným prostredím.