domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2020/027391

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:


Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 2 ks drevín, rastúcich na pozemku parc. č. 6954/518, kat. úz. Severné Mesto, vo vlastníctve žiadateľa.


Žiadateľ: Oľga Brenkusová, Húskova 79, 040 23 Košice


Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 2 ks ihličnatých drevín, rastúcich na pozemku parc. č. 6954/518, kat. úz. Severné Mesto. Dôvodom výrubu drevín je, skutočnosť, že žiadateľ nemá prístup k chate, ktorú chce zbúrať.


Žiadosť doručená dňa: 14.05.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zuzana.sabolova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.