domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2020/031966

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Žiadateľ: Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia, Námestie osloboditeľov 66, 071 01 Michalovce
Predmet žiadosti:
Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činností podľa zákona za účelom organizovania pretekov Zemplínsky kapor na území Chráneného areálu Zemplínska šírava.
Žiadosť doručená dňa: 17.06.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.