domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2020/026989

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o povolenie výnimiek a vydanie súhlasov podľa zákona na: území s 3. a 5. stupňom ochrany v zmysle zákona

Žiadateľ: Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Povolenie výnimiek a vydanie súhlasov podľa zákona na území s 3. a 5. stupňom ochrany v zmysle zákona v súvislosti s realizáciou stavby ,,I/67 Dobšinský kopec, zosuv“ v k.ú. Stratená a Dobšiná

Žiadosť doručená dňa: 11.05.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (karin.kotlarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.