domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2020/026009

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) j.
Žiadateľ: Vladimír Baltes, Holubyho 11, 040 01 Košice
Predmet žiadosti:
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona na zásah do mokrade v k.ú. Trstené pri Hornáde.

Žiadosť doručená dňa: 24.04.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.