domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2020/025760

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Žiadateľ: Športový klub PEGAS, Bratislavská 44, 040 11 Košice
Predmet žiadosti:
Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností podľa zákona na usporiadanie športového podujatia „Kráľovský MTM maratón“ v chránených územiach okr. Spišská Nová Ves.
Žiadosť doručená dňa: 27.04.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.