domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2020/020195

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky podľa zákona na: Opravy potrubí prepravných plynovodov na území Národného parku Slovenský kras a jeho ochranného pásma

Žiadateľ: eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činností podľa zákona

Žiadosť doručená dňa: 26.02.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (karin.kotlarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.