domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2020/019005

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Navrhovaná mimoriadna ťažba z dôvodu prístupu k trafostanici za účelom jej výmeny a spracovanie kalamitných stromov napadnutých hnilobou a hubami na turistickom chodníku a ceste na území NPR Morské oko

Žiadateľ: Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance

Predmet žiadosti: Povolenie výnimky podľa zákona

Žiadosť doručená dňa: 27.02.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.