domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2020/018084

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o povolenie výnimky podľa zákona na: Jazdenie a státie s motorovými vozidlami na pozemky za hranicami zastavaného územia obce, na území Prírodnej rezervácie Tarbucka so 4. stupňom ochrany podľa zákona

Žiadateľ: Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava

Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zakázaných činností podľa zákona

Žiadosť doručená dňa: 24.02.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (karin.kotlarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.