domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZO1-2020-025454

Žiadosť o vydanie povolenie výnimky v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) j.
Žiadateľ: spol. Meander Pro s.r.o., 044 02 Háj 52
Predmet žiadosti: Žiadosť o povolenie výnimky podľa zákona za účelom vykonávania športových aktivít na území NP Slovenský kras.

Žiadosť doručená dňa: 20.04.2020, spr. poplatok uhradený 27.04.2020.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.