domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-MI-OSZP-2020/004539

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Veľké Raškovce
Žiadateľ:
JUDr. Tomáš Bucsko, koreš. adr. Hlavná 1, 076 75 Veľké Raškovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 36 ks stromov druh topoľ ( 27) a vŕba (9) rastúcich na parc. č. „E“ KN 47, 40, 41 k. ú. Veľké Raškovce

Odôvodnenie žiadosti:
Vyčistenie záhrady od samonáletov a prestárlych stromov, ktoré sú v zlom zdravotnom stave.
Žiadosť doručená dňa:
13.1.2020
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.