domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2020/016259

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o povolenie výnimky podľa zákona na: Jazdenie a státie s osobnými motorovými vozidlami a štvorkolkami na pozemky za hranicami zastavaného územia obce, na územie s 2. – 5. stupňom ochrany podľa zákona

Žiadateľ: Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava, Južná 43, 048 01 Rožňava

Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zakázaných činností podľa zákona na jazdenie a státie s osobnými motorovými vozidlami a štvorkolkami na území okresu Rožňava s 2. – 5. stupňom ochrany podľa zákona

Žiadosť doručená dňa: 30.01.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (karin.kotlarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.