domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2020/014524

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Jazdenie a státie s motorovou štvorkolkou a záprahovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce a výrub náletových drevín v NPR Turniansky hradný vrch

Žiadateľ: Občianske združenie Castrum Thorna, Cementár 332/54, 044 02 Turňa nad Bodvou

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasov a povolenie výnimiek podľa zákona

Žiadosť doručená dňa: 23.01.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.